Daglig leder har ordet

Våre kunder skal oppleve at vi er «det sikreste valget»

Bransjen for makulering og destruksjon av sensitiv informasjon står ovenfor endringer i årene som kommer. Fra å ha utspring fra avfallshåndteringen på 70- og 80-tallet, hvor det hele startet med at bedrifter og personer spurte «søppelkjøreren» om han kunne blande papir med sensitiv informasjon sammen med annen søppel, til det i dag er blitt et eget fag med svært strengt lovverk. Vår bransje kan sies å være ganske «prematur». Jeg lar meg ikke slutte å overraske over hvor lite opptatt en del bedrifter og organisasjoner er av alle sine sensitive opplysninger når de skal avhende det. Jeg sier ikke at bedrifter og organisasjoner er ansvarsløse, men at de bør sjekke ut sin leverandør og deres prosesser på en bedre måte enn det vi opplever i dag. Skal ikke kunden stole på sin leverandør tenker du kanskje nå? Jo, det skal de naturligvis gjøre, men som leder av en ledende aktør i bransjen ønsker jeg at all dokumentasjon vi kan vise til i våre prosesser, skulle bli etterprøvd og revidert av våre forbindelser. Kom og sjekk ut våre anlegg, sjekk ut vårt sporingssystem, sjekk at vi har utvidede- og uttømmende politiattester på alle våre ansatte som er i befatning med sensitivt materiale, ja sjekk ut…

Hvorfor ønsker jeg dette? Jo, fordi vår visjon er «Det sikreste valget». Kjenn litt på den. Det å ha denne visjonen forplikter oss som leverandør til å levere på øverste nivå – hele tiden. Hvordan kan vi gjøre det på best mulig måte? Jo, det gjør vi ved at vi utvikler oss sammen med våre kunder, leverandører og forbindelser. For å gjøre den beste jobben, må vi bli stilt de kritiske spørsmålene. Og for at dere der ute skal kunne stille oss spørsmålene, må dere vite hvordan vi håndterer den sensitive informasjonen «in real life». Velkommen skal dere være!

Innledningsvis skrev jeg at bransjen står overfor store endringer i årene som kommer. Som de fleste andre bransjer står vi overfor et gigantisk skifte, ikke bare det grønne skifte, men også skifte til den digitale verden. Det er fortsatt mengder med papirdokumenter i markedet, og det vil det være for «evig tid». Ingen ting tyder på at dokumenter med sensitiv informasjon vil forsvinne, men det vil bli reduserte mengder. Vi skal fortsette å utvikle våre tjenenester innenfor papirdokumenter slik at våre kunder har de beste og sikreste løsningene. Samtidig blir mer og mer av vår sensitive informasjon lagret på digitale lagringsenheter, og disse lagringsenhetene må håndteres på en like streng og sikker måte som papirdokumenter. Dette skifte har vi jobbet med en stund. Vi er nå stolte og ydmyke over å kunne tituleres oss som bransjens eneste landsdekkende totalleverandør innenfor makulering og destruksjon av sensitiv informasjon, både på dokumenter og elektroniske lagringsenheter. Vi har produksjonsanlegg som håndterer papirdokumenter etter de lover og regler som kreves, samt eget anlegg for digital sletting av informasjon, kverning og destruering av lagringsmedier. Vi har tilpasset vårt anlegg slik at vi kan tilby våre kunder akkurat den løsningen de måtte ønske for sletting av sin sensitive informasjon. I tillegg har vi utviklet vår sikkerhetsløsning i hele verdikjeden, slik at våre kunder har den sikreste logistikkløsningen, sikker og presis rapportering, sporing av alle beholdere, og alle transaksjoner dokumenteres med destruksjonsbevis. 

Utviklingen vi har sett hittil er bare starten for vår bransje – og Sikkerhetsmakulering AS har tatt mål av seg til å være førende i utviklingen. Ønsker du å bli kunde hos oss, eller bare høre mer om hvordan vi jobber med dette faget? Ta kontakt, så tar vi en prat og kanskje en kaffe?

Håper å høre fra deg!

Stig Andersen 

CEO

Share on facebook
Share on linkedin

FLERE NYHETER

Vår visjon – det sikreste valget

Visjonen til Sikkerhetsmakulering AS skal være selskapets ”ledestjerne”. Visjonen vår skal først og fremst minne oss om kjernen i vårt forretningsområde: sikkerhet. Sikkerhet