Dine hemmeligheter forblir hemmelige

Sikkerhetsmakulering AS – sensitiv informasjon som håndteres på en sikker måte. Vi inngår i Stena Recycling-gruppen og tilbyr makuleringstjenester til store og små bedrifter, organisasjoner, offentlige etater og myndigheter.

Sikkerhetsmakulering AS sørger for sikker henting, transport og destruksjon. Deretter tar vi vare på ressursene i avfallet, slik at dette kan bli til nye råvarer.
Vi har lang erfaring med destruksjon av sensitive dokumenter, digitale lagringsenheter (harddisker, minnepenner, gamle disketter, PC`er, mv.) og arkivrydding. I tillegg kan vi foreta destruksjon av andre produkter som ikke skal på avveie. Selskapet har mer enn 5 000 kunder i hele Norge, og vi har alle nødvendige sikkerhetsklareringer og sertifikater for å håndtere ditt materiale på en sikker måte. Vi kan hjelpe alle bedrifter og organisasjoner, fra mindre butikker til internasjonale selskap, myndigheter og andre offentlige etater. Løsningen tilpasses alltid dine unike behov og krav, med fleksible og sikre metoder. For eksempel kan bedrifter og virksomheter som er landsdekkende få en løsning for hele organisasjonen.