Prosessen i 10 trinn

Hvordan skjer makuleringsprosessen?

  1. Ringer oss eller send en mail (Link til kontakt oss).
  2. Vi gjør en avtale om utplassering av beholder(e).
  3. Sikkerhetsmakulering AS leverer beholdere der du ønsker å ha dem.
  4. Du og dine kolleger legger papir som skal makuleres i låste beholdere.
  5. Når beholderen begynner å bli full, kontakter dere Sikkerhetsmakulering AS – eller vi kan ha en fast avtale om henting.
  6. Vår sjåfør med ID-kort henter beholderen.
  7. Beholderen kommer inn på Sikkerhetsmakulering AS sitt anlegg med video og adgangskontroll for å bli makulert.
  8. Papiret blir makulert.
  9. Papiret blir gjenvunnet.
  10. Du får informasjon om hvor mange kilo papir din virksomhet har makulert og sendt til gjenvinning, til bruk i miljøregnskapet.