Makulering av harddisker, mobiltelefoner og minnepenner

I tillegg til å ta imot papir, makulerer vi også digitale arkiv og alt som har et lagringsminne. Det kan for eksempel være harddisker, disketter og mobiltelefoner.

Mange tror at ved å avmagnetisere og slette mobiltelefonen eller harddisken er det trygt å kaste den. Dessverre er det en enkel sak å hente fram igjen din sensitive informasjon. Det kan i verste fall gi store negative konsekvenser både økonomisk og for bedriftens omdømme.
Med moderne informasjonsteknologi samles det store mengder data i digitale lagringsmedier. Når datautstyr skal byttes ut er det viktig at sensitive data håndteres og slettes på en trygg og sikker måte.

Verktøyene og metodene som Sikkerhetsmakulering AS benytter til makulering av data tilfredsstiller kravene stilt av Nasjonal Sikkerhetsmyndighet. Når vi har makulert innholdet, er det helt umulig å hente det fram igjen. Det garanterer vi.

 

Fordeler for din bedrift:

  • Fleksibel løsning.
  • Trygg og enkel ordning.
  • Hele jobben utføres av Sikkerhetsmakulering AS.
  • Dere får dokumentasjon som viser forsvarlig håndtering av lagringsmedia.
  • Vi kan ta jobben med å skru ut harddiskene, slik at dere kan levere alt datautstyret.

 

Dette bidrar Sikkerhetsmakulering AS med:

  • Sikkerhetsgodkjent personell henter det som skal makuleres i din virksomhet og frakter det trygt til nærmeste anlegg.
  • Anlegget er adgangskontrollert og videoovervåket. Det som kommer inn blir makulert fortløpende.
  • Vi garanterer at jobben utføres etter gjeldende prosedyrer og kvalitetssystem.
  • Når lagringsmediene er makulert sendes fraksjonen til gjenvinning.