La Sikkerhetsmakulering AS ta rydde- og makuleringsjobben

Det blir fort store mengder med papir, minnepenner og harddisker på kontoret. Når dere skal rydde i arkivene kan vi være en god samarbeidspartner.

Sikkerhetsmakulering AS rydder arkivet og makulerer

Det kan være en omfattende jobb å rydde i arkivene. Vi kan bistå dere etter behov og ønsker.

  1. Virksomheter har ulike løsninger for og omfang på sine arkiver. Vi besøker derfor gjerne din virksomhet for å få mer innsikt i hva jobben innebærer og kunne gi et uforpliktende tilbud.
  2. Vi tar hele jobben med å fjerne eventuelle plastmapper, permer, binders og andre elementer som ikke skal sikkerhetsmakuleres.

 

Sikkerhetsmakulering AS tilfredsstiller kravene til Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Sikkerhetsmakulering AS tilfredsstiller Nasjonal sikkerhetsmyndighets (NSM) krav til tjenesteleverandører for tilintetgjøring av sikkerhetsgraderte dokumenter.

Våre kunder skal være helt trygge på kvaliteten på vår sikkerhetsmakulering. Denne tryggheten ivaretas ved at:

  1. Kundene får innsyn i Sikkerhetsmakulering AS sine prosedyrer, internkontroll, retningslinjer og regelverk knyttet til tjenestene.
  2. Kundene kan følge og observere prosessen med sikkerhetsmakulering. Flere av kundene våre gjør dette på regelmessig basis.
  3. Vi benytter kun låste makuleringsbeholdere. Det er ikke mulig å hente opp dokumenter som er lagt inn i beholderne.
  4. Makuleringsbeholderne håndteres kun av sikkerhetsklarert personell med ID-kort.
  5. Våre anlegg for sikkerhetsmakulering er videoovervåket og har streng adgangskontroll.
  6. Sikkerhetsmakulering AS ansatte har siden 1992 levert makuleringstjenester til offentlige etater og andre virksomheter. Referanser oppgis ved forespørsel.