Sikkerhet & GDPR-tilpassede løsninger

Ved å benytte vår sikkerhetsmakuleringstjeneste er du trygg på at alt blir tatt hånd om på en sikker måte.
Myndighetene stiller strenge krav til bl.a. personopplysninger, og dette er regulert i egen lovgivning, personopplysningsloven. Loven består av nasjonale regler og EUs personvernforordning (GDPR – General Data Protection Regulation), og forordningen er et sett regler som gjelder for alle EU/EØS-land.
Ved å benytte deg av Sikkerhetsmakulering AS sine tjenester, er du trygg på at alle forhold rundt personvern og GDPR blir ivaretatt. Les mer om personopplysningsloven (GDPR) her.

Digital kontroll

Via et digitalt kontrollsystem følger vi hver enkelt destruksjonsbeholder hele veien fra ditt hentested til vårt anlegg for sikkerhetsmakulering. Det destruerte materialet kan gjenvinnes selv om den makulerte informasjonen aldri kan gjenskapes. På den måten sikrer vi at personlig og sensitiv informasjon ikke kommer på avveie samtidig som vi tar vare på ressursene på en miljøriktig måte.

Strengt konfidensielt

Alle våre ansatte har signert taushetserklæring og er i tillegg sikkerhetsklarerte.  Dette er naturligvis viktig da deler av materiellet som skal destrueres kan inneholde personopplysninger som kan omfattes av kravene i personopplysningsloven (herunder GDPR, General Data Protection Regulation).