Makulering av papir

Sensitiv informasjon i papirdokumenter kan lett komme på avveie, om ikke du og din virksomhet har gode rutiner og sikre løsninger for hvordan dette skal håndteres.

Sikkerhetsmakulering AS har et 100% sikkert og gjennomarbeidet konsept for våre kunder, der vi sørger for at all sensitiv informasjon blir makulert og destruert/slettet på en sikker og trygg måte. Vi er ledende i bransjen på utvikling og kompetanse på våre fagområder.

Vi sikrer at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie. Våre løsninger for makulering av papir er utarbeidet og bygget slik på kravene i EU-direktivet for vern av personopplysninger, som 3 i kraft 20 juli 2018(GDPR), er i varetatt.

Vi utfører hele tjenesten fra A til Å for våre kunder.

Vi henter kundens sensitive dokumenter eller elektroniske lagringsmedier i deres lokaler, hvor kunden har låsbare og sporbare beholdere.

Disse blir; av våre sikkerhetsgodkjenteringer, på en sikker og trygg trygg inn til ett av våre sikre og svært topp moderne anlegg, der alt materiale blir makulert, slettet eller destruert umiddelbart.

Vi har et topp moderne anlegg med de høyeste sikkerhetskrav, som er på linje med de største og sikreste makuleringsanleggene i Europa.

I etterkant kan alle sletting, makulering og destruksjon dokumenteres med et destruksjonsbevis, hvis kunden ønsker.

Alle våre ansatte er sikkerhetsgodkjente etter våre strenge sikkerhetskrav.

Vil du mer informasjon rundt makulering av papir? Kontakt vår kundeservice på telefon 22 81 40 00 eller send en e-post til kundeservice@sikkerhetsmakulering.no.

Del denne siden

Kontakt oss

Andre tjenester

ARKIVRYDDING

Det kan være en omfattende jobb å rydde i arkivene. Vi bistår dere etter behov og ønsker.

MAKULERING AV DIGITALE ENHETER

I næringslivet og i offentlig sektor er det ekstreme mengder med sensitivinformasjon som lagres på ulike lagringsenheter.
Har du spørsmål eller ønsker å bestille  sikkerhetsbeholder, så ta kontakt med oss:
Tlf: +47 22 81 40 00
Epost: kundeservice@sikkerhetsmakulering.no Les mer om våre beholdere ›