Anders Olsen

Operation & Logistics Manager

M: +47 934 80 105

E: anders.olsen@sikkerhetsmakulering.no

Anders leder vårt viktig område “Produksjon og logistikk”. Anders Har ansvar for vårt operative sikkerhetskonsept. Hennes sørges det for på vi til enhver tid har de sikreste løsningene innen logistikk og destruksjon/sletting av sensitiv materiale, det være seg papirdokumenter eller elektronisk lagringsmedier.

Anders har lang erfaring fra Shell Marine Products AS og AS Norske Shell, der han bl.a. hadde ansvaret for behandling av forsyningskjeden. Han har med sin bakgrunn det rette fokus på sikkerhet og detaljer som kreves i vår bransje.

Anders er en del av vårt lederteam.